La llibertat de poder escollir el sistema d’impressió més adequat

En made in Treballs sempre hem tingut clar que la impressió de les solucions creades és tan important que hem d’escollir en cada moment la tecnologia més adequada.

Offset, impressió digital, serigrafia, tampografia, … cada projecte requereix la seva tecnologia. La nostra empresa prefereix poder escollir lliurement el sistema d’aplicació de la imatge més apropiat per a cada material i quantitat.

Confiant cada treball a l’impressor més adequat.

Compromís amb el sistema d’impressió més apropiat

En made in Treballs sovint hem estudiat incorporar una secció de serigrafia, offset o tampografia, però finalment preferim poder recomanar la tecnologia i el col·laborador més adequats.

La selecció d’un sistema d’impressió o un altre depèn de molts factors:

  • La quantitat del tiratge
  • El temps d’execució
  • L’ús o duració de la peça a imprimir
  • La ubicació de la mateixa, que contempla aspectes com la proximitat a l’objecte a imprimir
  • i naturalment, i de vegades molt determinant, el pressupost disponible.

Proveïdors vs col·laboradors

Una política de proveïdors basada en una relació win-win és la base dels millors resultats. En made in Treballs no creiem en les polítiques de curt termini, la nostra filosofia es basa en la cooperació.

Estem oberts a noves col·laboracions, però la nostra experiència ens fa ser prudents i valorar les empreses amb la nostra mateixa filosofia de llarg termini.

Impressió Offset

Serigrafia made in Treballs

Impressió en Serigrafia

Sistemes d’impressió disponibles

el Offset

Aquest sistema planogràfic es caracteritza per que la zona impressora i la zona no impresora es troben en el mateix pla, alhora que per ser un sistema indirecte, en què la tinta es transmet per un sistema de cilindres. El sistema offset és el sistema més utilitzat actualment per la seva gran productivitat.

la Serigrafia

En els sistemes de reproducció permeogràfica trobem una forma impressora que és permeable al pas de la tinta únicament en les zones on es vagi a imprimir. El principal mètode d’aquest sistema d’impressió és la serigrafia. D’aquest sistema deriven la tampografia i l’estampació.

La Impressió Digital

Aquests mètodes d’impressió no utilitzen cap forma impressora (CTPrint) o fan servir sistemes d’impressió no convencionals(DI).Aquests sistemes cada dia són més utilitzats, sovint per fer tiratges curts o prototips.

Altres sistemes d’impressió

made in Treballs també s’utilitza en alguns casos altres de noves i antigues tècniques de reproducció menors que permeten solucions especials: el gravat, el stamping, el perforat, …

  • Offset
  • Serigrafia
  • Tampografia
  • Stamping
  • Gravat