La logística és bàsica

L’estricte seguiment del procés productiu i la logística dels productes acabats és un aspecte fonamental en assegurament de la qualitat de servei de made in Treballs.

Des de la recepció dels materials fins al lliurament al lloc de destinació són nombrosos els detalls a tenir en compte. Sovint nombrosos actors participen en el procés: dissenyadors gràfics, fabricants d’encunys, transportistes, magatzemistes, ….

Coordinació

La coordinació de cadascuna de les empreses i professionals que intervenen en el disseny, producció i lliurament de cada projecte requereixen un tracte exquisit. Aquest control és continuat durant tot el procés.

made in Treballs està disponible en tot moment per informar sobre el procés en què es troba cada projecte i obert a aquells canvis que es puguin realitzar durant el procés.

El compliment dels terminis assignats a cada procés de producció i logística és un dels nostres principals compromisos.

Estem acostumats a la pressió que això implica, doncs assíduament treballem amb terminis molt ajustats, sovint inajornables.

Compromís total en:

    • Adquisició de materials
    • Seguiment de la Producció
    • Control de Qualitat
    • Lliurament