Tires d’impuls molt eficaces

 • Tires amb producte

  Els suports dels productes a promocionar solen ser part de la mateixa tira, de manera que s'eviten cost complementaris

 • Tires amb brida

  Les brides de subjecció de les tires poden sorgir de la cartela o estar integrades dins de la mateixa

 • Tires amb pinces

  Les pinces injectades permeten reemplaçar el producte fàcilment

made in Treballs és un gran especialista en tires d’impuls.

Les tires d’impuls són suports promocionals que reforcen la marca al punt de venda, ja sigui en l’emplaçament propi del producte o al costat d’altres productes complementaris.

L’eficàcia de les tires d’impuls està contrastada. La possibilitat de destacar el producte en el punt de venda és molt important per poder distingir-se de la competència i provocar l’acció de compra.

Les tires d’impuls fabricades per made in Treballs poden contenir el mateix producte gràcies a pinces de subjecció, traves o sistemes adhesius.

Pinces de subjecció de producte

Les pinces de plàstic de made in Treballs permeten reemplaçar el producte comprat, facilitant la seva reposició continuada.

La reutilització de les tires d’impuls i l’ús del polipropilè allarguen la vida de les tires d’impuls i per tant consoliden les mateixes en el lloc de venda.

Subjecció en el punt de venda

Les subjecció de les tires d’impuls al lloc de venda es pot realitzar mitjançant ganxos o brides.

made in Treballs sol dissenyar les brides com a part de la mateixa tira d’impuls, de manera que s’estalvien costos suplementaris i es facilita el muntatge.

SOLUCIONS DE SUBJECCIÓ:

  • Pinces
  • Trabes
  • Suports per producte
  • Brides
  • Ganxos